Бібліотека, Музей Старицького


Діяльність
бібліотеки


"Усім, що в нас є хороше,
ми зобов'язані книзі"


РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ КЛІЩИНСЬКОГО НВК У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ
    Сьогодні, коли будується нова держава, не байдуже, яким буде підростаюче покоління України. Осовним завданням навчально-виховної роботи в сучасній школі має бути національна система виховання, національна історія, географія, фольклор, музика тощо. Адже у національному вихованні – сила і здоров’я нації, її матеріальний добробут, поступова культура, духовна міць
    Сучасна школа покликана готувати всебічно освічених людей, здатних до розумової і фізичної праці, виховувати любов до рідного краю, рідної мови, вчити поважати звичаї свого народу та інших народів світу, викликати інтерес до духовного надбання свою народу.
    Шкільна бібліотека, як осередок інформаційної, бібліографічної та виховної роботи, сприяє своєю діяльністю реалізації державної політики у галузі освіти та культури, дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
    Національне виховання має таке відношення до нації, як індивідуальне виховання до окремої людини. У реалізації цього надзвичайно складного процесу відіграє велику роль шкільна бібліотека, яка забезпечує інформаційні потреби учнів та вчителів відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітнього закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 14.05.1999р. за №139 Саме шкільна бібліотека має допомогти учням зрозуміти, що світ мистецтва, зокрема, художнього, є відкритим простором своєрідних культур, що репрезентують розмаїття людського досвіду творчої діяльності. Народне мистецтво, зокрема, мистецтво слова, в комплексі з народними уявленнями, звичаями, обрядами та віруваннями дає широкі можливості для формування національної самосвідомості учнів.
    Вивчення художніх творів прищеплює вміння адекватно сприймати мистецькі цінності певного етносу, виховує почуття національної гідності та патріотизму.
    Серед завдань, що постають перед шкільною бібліотекою, є й виховання гармонійно розвинутих громадян незалежної України, гідних спадкоємців найкращих надбань національної культури.
    У нашій бібліотеці створені умови для виконання цих завдань. Фонд бібліотеки укомплектований українською, зарубіжною, науково-популярною літературою та підручниками.
        1. Кількість читачів-учнів — 87
        2. Кількість шкільних працівників - 24
        3. Кількість відвідувань (читачів — учнів та вчителів):_
            • за день — від 1 до 10 чоловік;
            • за рік — 1512 читачів.
        4. Книговидача за рік:
            • підручників — 2915;
            • з них художньої та дитячої літератури — 1029;
        5. Книжковий фонд: 6188 екз.
            • підручників — 2216 екз.
            • художньої літератури —3972 екз.
    З метою формування читацької культури та прищеплення стійкого інтересу до українського слова для читачів використовуються різні форми роботи. Найбільш популярними є як і постійно діючі книжкові виставки «Геній Т.Г. Шевченка – це наша святиня, наша гордість і наша слава», «Лицар української словесності» (М.П.Старицький) «Моя земля, моя країна незалежна Україна» так і книжкові виставки до окремих свят, ювілеїв, тематичні полиці до предметних тижнів, читацькі конференції, оформлення тематичних поличок «Календар знаменних дат» (ювілеї, дати); літературно-музичні композиції та проведення предметних тижнів; проводиться індивідуальне інформування читачів; бібліотечні уроки з використанням таких форм і методів, як екскурсії в бібліотеку, уроки-бесіди у ігровій формі з елементами змагання, години спілкування «Українська вишивка», розважально-пізнавальне свято «Гарна писанка моя» конкурс віршованих творів «Ми нащадки М.Старицького», створення рукописних книжок («Українські приказки, загадки», «Українська вишиванка», «Українські народні звичаї та обряди», «Звичаї моєї сім’ї» ); організовуються тематичний вечір «Наш земляк М.П.Старицький»; огляди літератури «Поетичні голоси Чорнобаївщини», тематичних папок («Роде наш красний», «Історія села», «Забуті імена», «Роль української книги в житті людини», «Шляхами минулого», «Вічно живи, Україно!», «Літературна Чорнобаївщина», «Без мови рідної, й народу нашого нема», «Дзвони Чорнобиля – дзвони пам яті», « І вчитель, і фронтовик», «Афганістан – моя кривава рана», «Геральдичний альбом України»).
    Кредо шкільної бібліотеки це слова: «Будь-яка дитина має золоте зерно душі, яке, потрапляючи на родючий ґрунт національного виховання, дає світлолюбні пагінці добра, правди, гідності, духовності».
    Розуміючи важливість проблеми, над якою працює нині наш навчальний заклад, діяльність бібліотеки спрямувана на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські властивості, виховати гармонійно розвинутих громадян незалежної України, гідних спадкоємців найкращих надбань національної культури, закласти механізми самореалізації, саморозвитку, самовиховання, які працюють завдяки налагодженню творчих зв’язків із суб’єктами навчально-виховного процесу та підрозділами школи як педагогічної системи.
    З огляду на пріоритетні напрямки виховання учнів у школі, інформаційно-бібліографічну роботу бібліотеки спрямовано на сприяння реалізації засобами навчально-виховного процесу основних завдань і принципів національної доктрини виховання: патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання незалежної української держави. Щорічно ми відзначаємо: день вшанування пам”яті тих безневинних людей, які загинули голодною смертю в далекому 1933р., учнями школи, вчителями зібрані свідчення очевидців тих років і оформлена папка «Голод 1933р.», книжкова виставка «Гортаючи сторінки голодомору», екскурсія до музею «Запалимо свічку памяті»,; день Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр. над фашистськими загарбниками висвітлено розроблені заходи, оформлено книжкову виставку «Подвигу жити у віках», а також зібрано матеріали і оформлено тематичні папки «Юність обпалена війною», «Моє село в роки Великої Вітчизняної війни», «І вчитель, і фронтовик»; тематичні полиці «Бережімо світлу пам’ять», «Шануймо людей праці». Правове виховання – формування правової культури, або ж прищеплення поваги до людей, знання прав та обов’язків людини і громадянина, Конституції, державних символів здійснюється з допомогою формування тематичної полиці «Твої права та обов’язки», куточках «Державні символи України», «Ресурсний центр».
    Моральне виховання, спрямоване на прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань, потреб поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві, на опанування духовною культурою українського народу та людства в цілому й наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, присвячено книжкові виставки «Народознавство», до якої додається картотека за темою «Україно моя», тематична полиця «Чи знаєш ти своє село».
    Екологічне виховання учнів, яке передбачає формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, основу життя на землі здійснюється за допомогою тематичної виставки «Ми всі – господарі землі, тож, бережімо її вроду» Робота шкільної бібліотеки, спрямована на формування національної свідомості особистості засобами народознавства. Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковою структурною ланкою загальноосвітнього навчального закладу, усі стратегічні освітньо-виховні завдання трансформуються в завдання і діяльність бібліотеки: це спільна робота з вчителями предметниками, класоводами, класними керівниками у вивченні та пропаганді літературної спадщини, а також в організації турнірів-вікторини конкурсах, тижні книг, на бібліотечних уроках, на уроках народознавства, на уроках позакласного читання, а також бібліотека допомагає в роботі творчих об єднань: складання тематичних рекомендаційних карток, творчих зустрічей з письменниками Черкащини. Не залишається поза увагою робота бібліотеки з батьками учнів. Двері бібліотеки завжди відчинені для батьків учнів: для них оформлено тематичну полицю «Для Вас, батьки», а також проводжу індивідуальні бесіди з батьками про життя дітей. Це дає можливість визначити роль сім ї в житті дитини.
    Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Тому, використовуючи різні форми й методи бібліотечно-бібліографічної роботи, бібліотека школи приділяє увагу проблемам, пов’язаним з пошуком і забезпеченням інформації.