Бібліотека, Музей Старицького
Кредо Кліщинської
шкільної бібліотеки:

 «Будь-яка дитина має золоте зерно  душі, яке, потрапляючи на родючий  ґрунт національного виховання, дає  світлолюбні пагінці добра, правди,  гідності, духовності».

Основні завдання бібліотеки:
    Згідно положення про бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу наша бібліотека є структурним підрозділом школи, яка здійснює бібліотечно–інформаційне, культурно–просвітницьке забезпечення навчально–виховного процесу в урочний і позаурочний час. Свою діяльність організовує разом з педагогічним колективом, планом роботи та документацією школи, затвердженою директором школи.
    Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові і матеріальні умови необхідні для роботи бібліотеки.
    У своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу».

Основні напрямком роботи Кліщинського НВК спрямовані на виконання
проблем і завдань, що стоять перед колективом школи:
    1. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей і підлітків через удосконалення професійної майстерності вчителів шляхом впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
    2. Посилення виховного впливу на учнів у орієнтації на вічні моральні цінності, у вихованні екологічної та фізичної культури, потреби у творчості, у здорових міжособистісних відносинах.
    3. Формування в учнів умінь і навичок бібліотечного користування, розкрити перед ними основні функції бібліотеки;
    4. Виховання поваги до правил користування своєю та іншими бібліотеками;
    5. Популяризація бібліотечно – бібліографічних знань;
    6. Виховання в учнів інформаційної культури;
    7. Координація діяльності бібліотеки з іншими організаціями і взаємозв’язок з шкільними бібліотеками і мережею бібліотек інших систем і відомств.

Мета та завдання:
    • організація інформаційної діяльності;
    • формування, використання та збереження книжкового фонду;
    • організація обслуговування читачів, залучення до систематичного читання, популяризація бібліотеки;
    • інформаційна та довідково-бібліографічна робота;
    • робота з підручниками;
    • робота з батьками та педагогічним колективом,

Функції:
Обслуговування читачів
    1. Організація інформаційної діяльності зі спрямування національного самоусвідомлення і духовного становлення учнів—користувачів бібліотеки.
    2. Залучення нових читачів:
        • екскурсії до бібліотеки;
        • пояснення учням правил користування бібліотекою;
        • ознайомлення з книжковими виставками.
    3. Залучення учнів до систематичного читання книг.
        • Індивідуальна робота з читачами:
            - робота з окремими групами читачів;
            - аналіз читання;
        • тематичні папки за інтересами;
            - списки рекомендованої літератури;
            - робота з невстигаючими учнями;
            - робота з дітьми, схильними до правопорушень;
        • обслуговування читачів;
        • керівництво самостійним читанням;
        • робота з формулярами читачів;
        • робота з відгуками читачів;
        • виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.